ContemplationDer er ikke noget at gøre

Dette kursus er en invitation til at slippe ethvert forsøg på at være eller blive andet end havd du e rlige nu. Du vil opleve (se direkte) at der ikke er noget at opnå eller gøre i meditation. Kun ved at lade alt være som det er, vil du finde ægte tilfredshed. Telefonmøderne, en Facebook gruppe og  øvelser til hverdagen er en glimrende støtte til at få kontakt med ikke-dualistisk bevidsthed lige der, hvor du lever nu.

At hvile i naturlig fred

Vi vil udforske muligheden for at være tilfreds tilstede i nuet.  At være sammen om øvelserne til telefonmøderne er en invitation til at  opdage og komme i kontakt med din medfødte evne til at have det godt (at ease)  med dig selv og livet, sådan som det er. Pradokset er at når du hviler i dig selv på denne måde, frisættes der energi og så opstår forandringerne.
Sammen vil vi udforske hvordan det er at hvile i vores sande natur, i det der bliver kaldt den naturlige tilstand, original mind, ren bevidsthed, no mind, eller bare tomhed.

Kursus struktur

Dette 3 måneders kursus består af telefonmøder hver anden søndag aften 19.00 – 20.00 og øvelser praksis til hevrdagen, som du modtager i pdf og lydfiler med guidede meditationer. Du vil blive inviteret ind i en lukket Facebook gruppe, hvor du kan stille spørgsmål og udveksle erfaringer med den daglige praksis.

Mød andre under telefonmøderne

Telefonmøderne er internationale, deltagerne befinder sig over hele jorden, og det er en mulighed for at møde rejsefæller, og opleve, hvor særlig og helt almindelig du er ved at genkende fælles menneskelige natur.  Telefonmøderne støtter dig I at forblive i  unconditioned awareness i den puslerende hverdag. Vi opdyrker ikke dualistisk nærvær på en naturlig made ved at mødes uden pres og forventninger. Vi vil bruge stilhed, øvelser, dialog og feed back til at hvile i en tilstand af tilfredshed. Under telefeonmøderne hviler vi  ren væren ved ikke at gøre noget.

Stephan leder kurset på letforståeligt engelsk.

Næste online kursus “Radical Acceptance” starter I oktober 2013.

to top